Aansprakelijkheids­verzekering

Waarom een aansprakelijkheids­verzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
Stel je voor dat je per ongeluk spullen van een ander beschadigt. Of dat iemand gewond raakt door jouw schuld. Vaak ben jij dan aansprakelijk en let op: een schadeclaim kan bij letselschade enorm hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiële gevolgen hiervan. Letselschade is via een AVP veelal gedekt voor een minimaal een bedrag van € 1.250.000,-.

Is een AVP verplicht?
Wettelijk is een AVP niet verplicht in ons land, maar wel zeer aan te bevelen. Als je iets doet waardoor schade bij een ander ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële schade (aan spullen), maar ook voor letselschade. Dan is het gerusstellend gevoel als je hiervoor verzekerd bent.

Voor wie is een AVP bedoelt en waarom? 
Kort door de bocht is er een AVP in 2 vormen:
1. Een alleenstaandendekking, of;
2. Een gezinsdekking.

Sluit je een gezinsdekking af, dan zijn je echtgenoot of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuiswonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd.

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet je een wel wettelijk verplichte Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die je met opzet veroorzaakt is uitgesloten (wordt niet vergoed).
  • Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) en/of (vakantie)huizen beïnvloedt de hoogte van de premie.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat je minder premie betaalt.