MGE

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een koopvorm waarbij meestal een korting wordt gegeven op de marktwaarde van de woning. De bewoner is eigenaar van de woning, maar de woningcorporatie is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het woord ‘Gebonden’ verwijst naar het feit dat de eigenaar de woning niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht de woning bij verkoop weer terug aan te bieden aan de woningcorporatie. Lags deze weg is de woningcorporatie ervan verzekerd dat zij de woning weer terug in handen krijgt. De woningcorporatie kan de woning vervolgens wél weer op de vrije markt verkopen.

Bij verkoop van de woning aan de woningcorporatie, wordt de winst of het verlies gedeeld tussen de voormalige eigenaar en de woningcorporatie. Dit kan voordelig zijn voor de eigenaar bij een eventuele daling van de woningwaarde deelt de woningcorporatie namelijk dan ook mee in het verlies. Daar staat tegenover dat de eigenaar minder profiteert van een waardestijging, deze waardestiging moet hij voor een deel dan aan de woningcorporatie afstaan.