Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Wanneer heb ik recht op deze Startersvrijstelling?

De koper moet voldoen aan de volgende 4 voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting (Startersvrijstelling): 

  • Voorwaarde 1: de koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar op het moment van verkrijging. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • Voorwaarde 2: de waarde van de woning is niet hoger dan € 440.000. Het gaat om de marktwaarde (waarde in het economisch verkeer). Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in de koopovereenkomst staat. Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.
  • Voorwaarde 3: de koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • Voorwaarde 4: de koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium). Daarvoor vult de koper de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in. De woning mag dus niet verhuurd worden.
  • Had je al eerder een koopwoning? Dan kun je toch in aanmerking komen voor de Startersvrijstelling, zolang je maar voldoet aan de voorwaarden.
  • Als een koper wel zelf de woning gaat bewonen, maar niet voldoet aan de andere criteria voor de Startersvrijstelling, betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting.

Bron: rijksoverheid en belastingdienst > meer info