Erkend StartersCoach

Algemeen nieuws over startersleningen

Vanaf 1 januari 2013 is de rijksbijdrage voor de Starterslening van kracht. Dankzij een rijksbijdrage van 20 miljoen euro legt het Rijk de ene helft van de Starterslening in en gemeenten (en provincies) de andere helft, aldus het nieuwsbericht van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Voorwaarden rijksbijdrage Starterslening

Gemeenten die de Starterslening voeren komen in aanmerking voor de rijksbijdrage indien:

  • de hoofdsom van de Starterslening niet meer bedraagt dan 20% van de verwervingskosten;
  • de totale kosten van de woning mogen niet groter zijn dan verwervingskostengrens volgens de actuele NHG normen;
  • de Starter op de woningmarkt mag niet eerder eigenaar zijn geweest van een koopwoning;

Ruimte voor zo'n 4.400 Startersleningen

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stimuleert met deze rijksmaatregel lokale overheden om de Starterslening in te zetten. Meerdere gemeenten hebben SVn inmiddels laten weten dat zij de Starterslening (weer) in gaan zetten. Dankzij de 20 miljoen euro rijksbijdrage kunnen de kosten worden gedekt voor ongeveer 4.400 Startersleningen.

Startersleningen ook over de gemeentegrens

Voor gemeenten is het relatief eenvoudig om gebruik te maken van de rijksbijdrage. Jan Willem van Beek: "Ook provincies tonen extra interesse. In de provincies Overijssel en Limburg delen de provincies al in de kosten van de gemeenten. Aangezien veel gemeenten minder financiële ruimte hebben overwegen nu meer provincies een deel van de 50% gemeentelijke kosten over te nemen. Hier is natuurlijk veel voor te zeggen. De woningmarkt houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens!"

Wie het eerst komt ...

De rijksbijdrage Starterslening kent het principe 'wie het eerst komt, die het eers maalt.' De datum van ontvangst van de aanvraag bij SVn is daarbij geldend.

Bron: SVn en Rijksoverheid