Erkend StartersCoach

Funderingslabel per 1 juli 2021 verplicht in taxatierapport

Woningen krijgen vanaf 1 juli 2021 een funderingslabel, dat het risico op verzakking vaststelt.

Ontstaat daarmee de verplichting om funderingsherstel van een woning toe te passen om de aankoop te kunnen financieren? Taxateurs moeten per 1 juli 2021 dit label inclusief de verwachte herstelkosten meenemen in het taxatierapport. Het funderingslabel gaat van A (minste risico op verzakking) tot E (meeste risico). Het label is onder andere gebaseerd op het type fundering van de woning, maar ook op de grondwaterhoogte in de omgeving. Verder worden de verwachte herstelkosten opgenomen.

1 miljoen woningen met risico op funderingsschade

Volgens het KCAF lopen ongeveer 1 miljoen woningen het risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen van voor 1970. Hoe is dit mogelijk? Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor woningen die op houten palen staan. Houten palen moeten namelijk onder water staan, zodat ze niet gaan rotten, waardoor verzakking ontstaat. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt.

Transparante, maar kostbare zaak

Het nieuwe label zorgt voor transparantie, kopers weten zo vooraf waar ze aan beginnen. Maar ook voor huiseigenaren die bijvoorbeeld willen oversluiten is dit belangrijke informatie. Het vervangen of herstellen van een fundering is namelijk een kostbare zaak. Vanaf 1 juli 2021 is opname van de funderingsviewer en de actuele staat van de fundering standaard onderdeel van het taxatierapport. Net als bij direct noodzakelijke herstelkosten van achterstallig onderhoud, kan ook hier sprake zijn van direct noodzakelijke kosten die geldverstrekkers in het bouwdepot houden.

De uitkomst van het label kan flink schrikken zijn voor (potentiële) huiseigenaren. Zij zijn veelal niet op de hoogte van de staat van de fundering. Let op: zeker als funderingsherstel noodzakelijk is voor het verkrijgen van de financiering! De kosten hiervoor liggen ergens tussen de € 800 en € 1.000 per vierkante meter.

De funderingsviewer kan al meer inzicht geven vóór 1 juli 2021

De funderingsviewer biedt een eerste inzicht waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen. Zo draagt dit bij aan de bewustwording rond deze problematiek. Het wordt inzichtelijk waar aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn. De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. Bekijk de funderingsviewer.

Wat kun je zelf doen?

Vaak is een taxatierapport het sluitstuk is bij een financieringsaanvraag, met als belangrijkste reden omdat een taxtatierapport geld kost. Wij adviseren onze relaties al bij de start van het financieringsgesprek zo spoedig mogelijk een taxatierapport op te laten maken. Zo weet je vroegtijdig wat de situatie is en kun je bij het opstellen van de financiering hier rekening mee houden.

Heb je vragen?

We begrijpen dat bovenstaande informatie vragen kan oproepen. Toch willen we je vragen om nog even te wachten met het stellen van deze vragen. Ook wij zijn op dit moment nog op zoek naar de details rondom deze verandering. Daarom komen wij hier later op terug als we meer duidelijkheid hebben.

Bron: BLG Wonen