Erkend StartersCoach

Starter op de woningmarkt niet in beeld bij politiek

Door de bijzonder lage rentestand zijn de hypotheeklasten voor kopers momenteel zeer gunstig. De financierbaarheid van woningen staat echter onder druk. Vooral Starters op de woningmarkt betalen de prijs van strenge regelgeving. Er wordt nog steeds te weinig rekening houden met loopbaanperspectieven. Daarnaast moet er steeds meer eigen geld ingebracht worden uberhaupt om een woning te kunnen kopen. De positie van Starter op de woningmarkt is met eenvoudige maatregelen te verbeteren, maar deze komen niet of nauwelijks aan bod in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) constateert dit in de verschenen studie ‘Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode’, een verkenning van beleidsmaatregelen aan de hand van verkiezingsprogramma’s.

Gebruik en effecten van de Starterslening

Uit het gehouden onderzoek EIB2014 blijkt ander andere:

Motief afname Starterslening

Starters doen een beroep op de Starterslening omdat binnen de normen er onvoldoende leencapaciteit is om een Starterswoning te kunnen kopen. Zonder de Starterslening zou:

  1. 42% later heb aangekocht;
  2. 30% niet hebben gekocht;
  3. 22% een minder dure woning hebben aangeschaft;
  4. 6% gebruik hebben gemaakt van een andere financiering.

Download hier de studie 'Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode' voor een compleet beeld.

Bron: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)