Erkend StartersCoach

Starterslening voortaan startpunt financiering woning

SVn heeft de aanvraagprocedure van de Starterslening per 1 mei 2016 aangepast. SVn komt voortaan als eerste met een bindende offerte. De eerste hypotheek wordt als eis in deze offerte opgenomen. De hoogte van de eerste hypotheek moet gebaseerd worden op de Starterslening. De Starterslening is dus niet langer het sluitstuk van de totale financiering, maar het startpunt.

Bij de bindende offerte ontvangen consumenten een gestandaardiseerd informatieblad: European Standard Information Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de hypotheek is weergegeven. Met behulp van het ESIS kunnen verschillende hypotheekaanbiedingen makkelijk vergeleken worden.

Waarom is deze aanpassing nodig?
De aanpassing is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn: Mortgage Credit Directive (MCD). Hiermee wil Europa het aanbieden en bemiddelen van hypothecaire leningen voor consumenten transparanter maken. Volgens de verplichte richtlijn mogen geldverstrekkers alleen nog bindende aanbiedingen doen. In een bindende offerte mogen geen voorbehouden worden opgenomen. Geldverstrekkers geven als gevolg daarvan alleen nog een bindende offerte uit als het dossier compleet is.

Wat gaat SVn doen?
SVn heeft ervoor gekozen als eerste met een bindende offerte te komen en de eerste hypotheek als eis in de offerte op te nemen. Een éénmaal uitgebrachte offerte voor de Starterslening kan door de richtlijn niet meer worden aangepast.

Wat betekent deze aanpassing voor starters?
SVn kan een aanvraag voortaan pas in behandeling nemen bij een compleet dossier. In bindende offertes kunnen immers geen voorbehouden meer worden opgenomen.

Wat verandert er voor de gemeenten?
Een éénmaal uitgebrachte bindende offerte voor de Starterslening kan niet meer worden aangepast. De eerste hypotheek van de andere geldgever moet aangepast worden aan de Starterslening.

Lagere Starterslening dan berekening SVn?
In het verleden werden Startersleningen met enige regelmaat op verzoek verlaagd, dit is voortaan niet meer mogelijk. Daarom wordt het aanvraagmateriaal uitgebreid met de mogelijkheid om een specifiek bedrag aan Starterslening aan te vragen,als dit lager is dan het bedrag dat SVn berekent. Op deze manier voldoet SVn aan de wens van gemeenten en woningcorporaties om zuinig om te springen met de middelen en aan de wens van starters voor een lagere Starterslening.

Bron: SVn - Link naar origineel nieuwsbericht