Erkend StartersCoach

Privacy statement

Wij nemen jouw privacy serieus en veiligheid is bij ons zeer belangrijk. In deze privacy statement lees je wat wij met jouw gegevens doen en waarom.

Dienstverlening
Ons doel

Ons doel is om op basis van de door jou verstrekte gegevens de Erkend StartersCoach jou zo goed mogelijk te kunnen laten adviseren over haar producten en diensten. Met heldere informatie, diverse berekeningen en handige tips. Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de Erkend StartersCoach, zodat deze steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst aan jou kan leveren.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

Indien jij gebruik maakt van de dienstverlening van de Erkend StartersCoach verstrek jij persoonsgegevens aan Baardewijk Beheer B.V. Bijvoorbeeld per e-mail, schriftelijk of telefonisch. 

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens veilig op. Dat betekent dat voor derden niet te achterhalen is wat jij persoonlijk met ons deelt. Zonder jouw toestemming zullen we nooit persoonlijke gegevens aan andere bedrijven, behalve de Erkend StartersCoach, verstrekken. Alleen met jouw toestemming, delen wij jouw gegevens met derden (zoals banken en verzekeraars).

Doorklikken naar andere websites

Op www.ErkendStartersCoach.nl kun je doorklikken naar andere websites. Hoewel we deze websites zorgvuldig kiezen, zijn we vanzelfsprekend niet verantwoordelijkheid voor hoe die websites met jouw gegevens omgaan. Lees daarom, als het kan, het privacy statement van elke website die je bezoekt.

Marketingactiviteiten

Baardewijk Beheer B.V. kan jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde jou producten en diensten van de Erkend StartersCoach onder de aandacht te brengen. Jij kunt tegen dat laatste te allen tijde bezwaar maken. Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden buiten deze doelstelling(en) zal niet zonder jouw toestemming plaatsvinden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met jou gesloten of te sluiten overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift dit vereist. Als jij geen informatie over diensten en producten wenst te ontvangen, dan kun jij dat bij ons per e-mail kenbaar maken.

Opname van telefoongesprekken

De door jou ingesproken berichten en/of voicemail worden door ons opgenomen. Ter controle van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als klant heb je, bij onenigheid over de inhoud van opgenomen berichten en/of voicemail, het recht om het opgenomen bericht te beluisteren of er een transcriptie van te ontvangen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op alle verkregen persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van: het beoordelen, accepteren, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; fraudebestrijding en communicatie met tussenpersonen; het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van financiële dienstverlening; het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beheren van de relatie met jou.

Over dit privacy statement

Het bestuur van Baardewijk Beheer B.V. die het beheer voert over deze website heeft het recht dit privacy statement aan te passen. Als jij wilt weten wat de laatste versie is, bezoek dan regelmatig de website www.ErkendStartersCoach.nl.

Heb je nog vragen over dit privacy statement? Stuur dan een e-mail naar info@erkendstarterscoach.nl

De Erkend StartersCoach is een marketingtool van Baardewijk Beheer B.V. en is een volledig onafhankelijk financieel dienstverlener.