Erkend StartersCoach
 • Wat is een Starterslening?
 • Kenmerken & Voorwaarden
 • Aanvragen
 • Download
Alles over de Starterslening

De Starterslening van SVn


Klik op de afbeelding hiernaast voor onze video met uitleg in woord en beeld. LET OP:

 1. Maximale Starterslening: 2021: € 65.000 (2020: € 62.000)
 2. Maximale koopsom voor een Starterswoning:
  2021: € 325.000 - (2020: € 310.000)
 3. Let op de maxima zijn per gemeente verschillend!

Kenmerken van de Starterslening

 • Voordeel: betaal minimaal de eerste 3 jaar betaal je géén rente en géén aflossing!
 • Doelgroep: Starters op de woningmarkt
 • Rentevaste periode: verplicht 15 jaar tegen het 15-jaars rentetarief = Toetsrente SVn.
 • Leningsvorm: annuïteitenlening.
 • Aflossen: op elk moment de mogelijkheid om boetervrij af te lossen.
 • Looptijd: de Starterslening moet uiterlijk in 30 jaar worden afgelost.
Voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening

Voorwaarden Starterslening

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de Starterslening en de algemene voorwaarden hebben wij voor jou hier opgenomen. Elke gemeente hanteert aanvullende voorwaarden waaraan jij moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Starterslening.

Selecteer een onderwerp voor de onderliggende informatie

Algemene voorwaarden waaraan de 1e hypotheek dient te voldoen:
 • de 1e bancaire hypothecaire lening moet net als de Starterslening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden verstrekt;
 • de rentevastperiode bedraagt minimaal 10 jaar;
 • de totale financiering - 1e hypotheek plus Starterslening - moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van NHG;
 • de hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het benodigde bedrag voor de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de NHG;
 • zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost, mag de 1e geldverstrekker geen aanvullende gelden onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen verstrekken aan de schuldenaar;
 • de transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de Starterslening (2e hypotheek) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar ten aller tijde in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren;
 • aan alle overige gestelde voorwaarden en normen NHG dient te worden voldaan.
De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:
 • jouw inkomen;
 • jouw eigen vermogen;
 • de voorwaarden opgesteld door de gemeente.
Toetsinkomen Starterslening

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er is géén maximum gesteld aan het inkomen, maar naarmate jij meer verdient, zal de verstrekking van de Starterslening minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke Starterslening op nul wordt vastgesteld.

Kosten Starterslening

De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. De borgtochtprovisie wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. SVn brengt daarnaast ​€ 750,-- afsluitkosten in rekening. Omdat de Starterslening in de vorm van een 2e hypotheek wordt afgesloten, betekent dit dat de notaris jou kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een 2e hypotheek. Aldus:

 • Afsluitkosten € 750,-- in rekening gebracht door SVn.
 • Notariskosten.
 • Borgtochtprovisie in verband met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Eventuele kosten namens SVn bij de hertoets van de Starterslening. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd en zijn fiscaal aftrekbaar.
Bekijk hier de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening
Aflossing Starterslening
 • De VROM Starterslening is bij aanvang aflossingsvrij. Vanaf het 4e jaar geldt een jaarannuïteit op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage.
 • Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking van de kosten hertoetsing. Indien uit deze draagkrachthertoetsing blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast gedurende de eerstvolgende periode renteloos en aflossingsvrij. Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de financieringslast en de hierop gebaseerde maandelijkse betaling gedurende de eerstkomende periode door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Op het moment dat de eerder genoemde jaarannuïteit volledig is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk.
 • Indien na 15 jaar de eerder genoemde jaarannuïteit nog niet volledig bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
 • Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.
 • Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost.
Akte Starterslening

Van de Starterslening wordt een notariële akte opgemaakt.

Betaling van rente en aflossing
 • Via jaarannuïteiten, steeds voor 1/12 deel te voldoen per de laatste van elke maand.
 • De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend.
 • Automatische incasso is verplicht.
Hoogte Starterslening

De uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de VROM Starterslening wordt door de gemeente vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 20% van de verwervingskosten.

De verwervingskosten zijn overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat jij - op basis van jouw inkomen - bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:

 • jouw inkomen en;
 • jouw eigen vermogen en;
 • de voorwaarden van de gemeente.
Krediettoets Starterslening

Na aanvraag voor een VROM Starterslening van de gemeente vindt een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel hiervan is een BKR-toets (Bureau Krediet Registratie) en VIS-toets.

Looptijd Starterslening

De looptijd van de Starterslening bedraagt maximaal 30 jaar. Indien de Starterslening lager is dan € 10.000 dan geldt, vanaf het moment dat een annuïteit gaat lopen, een looptijd van:

 • 10 jaar bij een hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000;
 • 5 jaar bij een hoofdsom lager dan € 5.000.
Rentepercentage Starterslening
 • De VROM Starterslening is bij aanvang renteloos.
 • Vanaf het 4e jaar tot en met het 15e jaar geldt het marktconforme rentepercentage. Het percentage is gebaseerd op de SVn rente 15 jaar vast en is reeds vastgesteld bij de aanvraag van de Starterslening. Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking aan SVn van de kosten hertoetsing.
 • Indien uit deze draagkrachthertoetsing(en) blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast renteloos.
 • Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de rente door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Indien na 15 jaar de marktconforme rente nog niet bereikt is, blijft het op dat moment door de gemeente vastgestelde rentepercentage voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
Verstrekking Starterslening

De Starterslening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente, voor zover de gemeente met betrekking tot minimaal 50% van de lening voldoende saldo heeft op de “Gemeenterekening VROM Starterslening” bij SVn. De VROM Startersrekening bij SVn voldoende resterend saldo heeft ter afdekking van maximaal 50% van de door SVn geraamde rentedervingskosten. Het is niet toegestaan de VROM Starterslening in combinatie met koopsubsidie BEW+ in te zetten voor een individueel Startershuishouden.

Vervroegde aflossing Starterslening

Vervroegde aflossing van de Starterslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Zekerheden Starterslening
 • Zowel voor de 1e als voor de 2e hypothecaire lening - de bancaire lening en de VROM Starterslening - wordt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verkregen.
 • De gemeente mag extra zekerheden verlangen.
Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Zo werkt het

Aanvragen van de Starterslening


Het aanvragen van de Starterslening bestaat uit meerdere stappen. Met behulp van een stappenplan begeleiden wij jou naar de totale financiering van je eerste woning. Klik op de afbeelding hiernaast voor de video met uitleg in woord en beeld.

Tijdsduur en stappenplan voor het aanvragen van een Starterslening

Stap 1 - Opvragen aanvraagformulier Starterslening

Neem contact met ons op en wij stellen vast of jij in aanmerking komt voor een Starterslening. Wij informeren bij de gemeente of er nog voldoende budget voorradig is. Samen vullen we het formulier VROM Starterslening van de gemeente in.

Stap 1 - Tijdsduur en toelichting

TIJDSDUUR: 5 werkdagen vanaf ontvangst aanvraag

 1. Aanmelden bij de gemeente;
 2. Beoordeling door de gemeente;
 3. Gemeente verstrekt aanvraagstukken;
 4. Na invullen en ondertekenen versturen naar Svn.

SVn: geeft ons de bevestging dat jouw aanvraag voor een Starterslening is ontvangen.

Stap 2 - Aanvraagformulier Starterslening

Bij een positieve beoordeling door de gemeente ontvang jij van de gemeente het aanvraagformulier Starterslening, checklist en een model werkgeversverklaring. Samen vullen wij het SVn aanvraagformulier voor de Starterslening in. Wij versturen voor jou het aanvraagformulier voorzien van alle gevraagde gegevens en documenten naar SVn.

Stap 2 - Tijdsduur, toelichting en downloads

TIJDSDUUR: gemiddeld genomen benodigd SVn maximaal  2 weken

 1. Svn beoordeelt de ingekomen stukken;
 2. SVn informeert de gemeente over de hoogte van de toe te kennen Starterslening.

SVn stukken en de brochure van de Erkend StartersCoach:

SVn: bij positieve beoordeling stuurt SVn de gemeente een toewijzingsbrief.

Stap 3 - ToewijzingsBrief

Bij een positieve beoordeling door de SVn, geeft de SVn een positief advies af bij de gemeente. De gemeente stuurt jou vervolgens een toewijzingsbrief.

Stap 3 - Tijdsduur en toelichting

TIJDSDUUR: 3 tot maximaal 5 werkdagen

In de Toewijzingsbrief is voor jou opgenomen:

 • de hoogte van de te verkrijgen Starterslening;
 • de looptijd van de Starterslening;
 • het rentepercentage van jouw Starterslening;
 • de voorwaarden waaraan jij moet voldoen om de Starterslening uitbetaald te krijgen.

Gemeente: geeft op basis van de SVn beoordeling een toe- of een afwijzing.

Stap 4 - Hypotheekofferte geldverstrekker

Wij vragen voor jou een Startershypotheek (verwervingskosten van de woning - minus bedrag Starterslening - minus inbreng eigen middelen) aan bij een geldverstrekker naar keuze. De geldverstrekker brengt een hypotheekofferte uit die voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.

Stap 4 - Tijdsduur en toelichting

TIJDSDUUR: 2 tot maximaal 4 weken

Het totaalbedrag van de eerste Startershypotheek, de Starterslening en inbreng eigen middelen vormen samen het bedrag dat jij nodig hebt om jouw eerste Starterswoning te kunnen kopen. Aanvullende stukken te versturen naar SVn:

 1. Een kopie van de ondertekende hypotheekofferte 1e geldverstrekker;
 2. Taxatierapport (van toepassing bij aankoop bestaande bouw);
 3. Indien noodzakelijk de acceptatiebevestiging overlijdensrisicoverzekering.

SVn: stelt de hypotheekofferte voor de Starterslening op.

Stap 5 - Hypotheekofferte Starterslening SVn

SVn stelt de hypotheekofferte voor de Starterslening op en stuurt jou deze toe. Zodra jij de hypotheekofferte hebt ontvangen en geaccepteerd versturen wij deze voor jou retour naar SVn.

Stap 5 - Tijdsduur, toelichting en downloads

TIJDSDUUR: 3 tot 5 werkdagen

Bijlagen hypotheekofferte Starterslening Svn:

SVn: als jij aan alle voorwaarden hebt voldaan ontvang jij van SVn een acceptatiebrief.

Stap 6 - Notaris

SVn en de geldverstrekker maken de stukken op en sturen deze vervolgens naar de notaris. Met de notaris maak jij een afspraak voor het passeren van de aktes.

Stap 6 - Tijdsduur en toelichting

TIJDSDUUR: 5 tot 10 werkdagen

Het verplicht is gesteld dat Starterslening en 1e hypotheek gelijktijdig moeten passeren!

 1. opmaken en versturen aktestukken door SVn;
 2. samen inplannen van een afspraak met de notaris inzake passeren van de aktes;
 3. notaris stuurt SVn de afrekening toe;
 4. SVn maakt de gelden naar de notaris over.

De Erkend StartersCoach begeleidt jou bij het passeren van de aktes.