Zonatlas Starterswoning DakCheck
Wat is de zon(nepanelen) potentie van het dak?

Zonatlas is hét zonne-energie platform van Nederland dat zich actief inzet voor het verduurzamen van Nederland. Zonatlas heeft de zonne-energie opbrengst van meer dan 13 miljoen gebouwen in Nederland in kaart gebracht. In Europa bedraagt dat nu 60 miljoen.

Hoe weet ik of het dak van de Starterswoning geschikt is?

De meeste daken van woningen in Nederland zijn geschikt voor zonnepanelen. Grote kans dat dit dus ook voor het dak van jouw Starterswoning geldt. Maar hoe geschikt is het dak? Hoeveel zonlicht valt er op en hoeveel zonnepanelen passen er op? Het antwoord op deze vragen bepaald hoeveel stroom je kunt opwekken.

De 4 bepalende factoren:

Factor 1. De richting van het dak

De dakrichting bepaalt de instraling van de zon en daarmee de opbrengst van de zonnepanelen.

  • De optimale ligging van een schuin dak is in de richting van het zuiden. Dit om de simpele reden dat een dak richting het zuiden het meeste zonuren per dag ontvangt.
  • Zuidwest en zuidoost hebben een goede tweede plaats.
  • Een ligging richting het noorden heeft de minste voorkeur.

Maandelijkse verschillen in zonnestroomopbrengst

De zonnestraling in de zomer is sterker dan in de winter en heeft daardoor een hogere stralingsintensiteit. Zonuren in de zomer dragen daarom meer bij aan de opbrengst van zonnepanelen dan de zonuren in de winter. De opbrengst van zonnepanelen is dus elke maand weer anders. Dit heeft te maken met het verschil in stralingsintensiteit per maand.

Onderstaande grafiek toont hoeveel er per maand procentueel wordt opgewekt van de totale jaaropbrengst van zonnepanelen.

Factor2. De helling van het dak.

Over het algemeen geldt een minimale hellingshoek van 15° en een maximale hellingshoek van 65°. Een hellingshoek van tussen de 30° en 35° is optimaal voor zowel het rendement. Bij een hellingshoek kleiner dan 3° spreken we technisch gezien van een plat dak.

Het effect van factor 1 en 2 op de opbrengst

In onderstaande tabel is de opbrengst per windrichting en helling weergegeven. Hoe hoger het getal, hoe hoger de opbrengst.

Factor 3. De hoeveelheid ruimte op het dak

Het aantal panelen dat je kunt kopen en/of leggen hangt af van jouw budget, dakoppervlakte en eventuele obstakels op het dak. Het is beter om geen zonnepanelen te plaatsen op plekken waar schaduw valt. Als dit toch onvermijdelijk is, kun je slim kiezen voor micro-omvormers of optimizers: elk paneel krijgt dan zijn eigen omvormer of optimizer. Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 2.765 kWh aan stroom. Dat komt overeen met 11 zonnepanelen. Voor de berekening moet je rekening houden met volgende zaken:

  • Op de plek van een dakraam, dakkapel of ander obstakel kun je geen panelen leggen.
  • Panelen moeten ongeveer 20 centimeter van de nok en dakrand liggen.
Factor 4. De hoeveelheid schaduw op het dak

Valt er schaduw op een zonnepaneel dan kunnen micro-omvormers of poweroptimizers mogelijk een uitkomst bieden. De Zonatlas  geeft een goede eerste indicatie van hoe geschikt het dak is.

Energiebesparende maatregelen voor een Starterswoning